MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Harmonogram zakończenia roku

Szanowni Rodzice,

zakończenie roku szkolnego 2019-2020 organizujemy w dwa dni 25 i 26 czerwca.

Ze względu na trwający stan epidemii nie będzie części artystycznej. Świadectwa i dyplomy zostaną
rozdane przez wychowawców w sali gimnastycznej, do której będą mogli wejść tylko
uczniowie z wychowawcą, którzy wyjdą po uczniów przed szkołę.

Wejście do szkoły możliwe będzie z dwóch stron: przez główne wejście do szkoły i od strony boiska.
Prosimy, aby dzieci/uczniowie podczas przebywania w szkole miały usta i nos zasłonięte
maseczką i założone rękawiczki jednorazowe. Rodzice mogą oczekiwać na dzieci przed szkołą
lub na terenie za szkołą, ale z zachowaniem zalecanego dystansu.

Kto z Państwa nie zdecyduje się na taką formę zakończenia roku szkolnego, będzie mógł
odebrać świadectwo indywidulanie po wcześniej ustalonym w sekretariacie szkoły terminie.

W dniu 25 czerwca (czwartek) rozdanie świadectw odbędzie się dla klas 4-8 w następującym porządku:
godzina 10:00-11:00 klasa 4 wejście główne
godzina 11:00-12:00 klasa 5a wejście główne i 5b wejście od strony boiska
godzina 12:00-13:00 klasa 6a wejście główne i 6b wejście od strony boiska
godzina 13:00-14:00 klasa 7 wejście główne i 8 wejście od strony boiska

Uczniowie klasy 8 proszeni są o zabranie ze sobą długopisu w celu podpisania odbioru
świadectwa ukończenia szkoły.

W dniu 26 czerwca (piątek) rozdanie świadectw odbędzie się dla klas 0-3 w następującym
porządku:
godzina 9:00-9:30 oddział przedszkolny wejście główne
godzina 10:00-11:00 klasa 1a wejście główne i 1b wejście od strony boiska
godzina 11:00-12:00 klasa 1c wejście główne i 1d wejście od strony boiska
godzina 12:00-13:00 klasa 2a wejście główne i 2b wejście od strony boiska
godzina 13:00-13:30 klasa 2c wejście główne
godzina 13:30-14:30 klasa 3a wejście główne i 3b wejście od strony boiska

Z wyrazami szacunku
Dorota Wosińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
„Akademia Soward”

Skip to content