MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Informacje dla rodziców

Informuję, że dni 22 grudnia 2022 oraz 2 stycznia 2023 są  dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, którzy na ten dzień nie mają zapewnionej opieki mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dorota Wosińska

Dyrektor szkoły

Skip to content