MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Informacje dla rodziców

Informuję, że dni 23, 24, 25 maja są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Ze względu na odbywające się w tych dniach egzaminy ósmoklasisty zajęcia opiekuńcze muszą być zorganizowane poza szkołą. Proszę o ewentualne zgłoszenie potrzeby opieki nad uczniem z określeniem zakresu godzin do dnia 12 maja do godz. 12:00 na adres A. Łebek-Jurgielewicz przez dziennik elektroniczny.

Dorota Wosińska

Dyrektor szkoły

Skip to content