MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

UBEZPIECZENIA DLA DZIECI

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.

Przesyłamy link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://nnwdlaszkoly.pl/standard/IOAHCL

Zakres

86zł

124zł

237zł

Suma ubezpieczenia

25 000zł

50 000zł

100 000zł

Uszcze   Uszczerbek na zdrowiu (za 1%)

250zł

500zł

1000zł

Koszty leczenia:

  • Koszt zakupu/wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz rehabilitacji
  • Koszty operacji plastycznych po wypadku
  • Koszty odbudowy stomatologicznej po wypadku

Do 3 750zł

Do 7 500zł

Do 15 000zł

Wstrząśnienie mózgu w wypadku

400zł

400zł

400zł

Koszty zakupu/wypożyczenia wózka inwalidzkiego

Do 6 000zł

Do 6 000zł

Do 6 000zł

Pogryzienie dziecka przez psa lub inne zwierzęta

400zł

400zł

400zł

Pobyt w szpitalu w sutek Wypadku

75zł za dzień

OIOM/OIT 400zł za dzień max 7 dni

100zł za dzień

OIOM/OIT 400zł za dzień max 7 dni

100zł za dzień

OIOM/OIT 400zł za dzień max 7 dni

Pobyt w szpitalu w sutek choroby

400zł max. 2 zdarzenia w roku

OIOM/OIT 1 600zł max 2 zdarzenia w roku

400zł max. 2 zdarzenia w roku

OIOM/OIT 1 600zł max 2 zdarzenia w roku

400zł max. 2 zdarzenia w roku

OIOM/OIT 1 600zł max 2 zdarzenia w roku

Świadczenie za rezygnacje dziecka z wycieczki szkolnej

350zł
max 1 zdarzenie w roku

350zł
max 1 zdarzenie w roku

350zł
max 1 zdarzenie w roku

Teleporada medyczna

2 świadczenia w roku

2 świadczenia w roku

2 świadczenia w roku

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu w szpitalu/hotelu rodzica/opiekuna w przypadku pobytu dziecka w szpitalu wskutek wypadku

Do 100zł za dzień (maksymalnie 14 dni)
na jedno zdarzenie

Do 100zł za dzień (maksymalnie 14 dni)
na jedno zdarzenie

Do 100zł za dzień (maksymalnie 14 dni)
na jedno zdarzenie

Śmierć rodzica dziecka wskutek wypadku

12 500zł

25 000zł

50 000zł

Śmierć obojga rodziców dziecka w wyniku tego samego wypadku

37 500zł

75 000zł

150 000zł

Ochrona dziecka w sieci

Odpowiadamy za 2 zdarzenia

Odpowiadamy za 2 zdarzenia

Odpowiadamy za 2 zdarzenia

Assistance po wypadku

tak

tak

tak

Agent obsługujący ubezpieczenie:
– Marzena Zemła tel. 602 409 648
– Piotr Dróżdż tel. 535 844 440

Skip to content