MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Mistrzowie Tabliczki Mnożenia

#MatematykaToWięcejNiżLiczby
#DzieńTabliczkiMnożenia

Sowardiascy Mistrzowie Tabliczki Mnożenia

Czy wiesz, że:
matematyka pozwala Dziecku na myślenie, poszukiwanie, dochodzenie do rozwiązań?
matematyka daje szansę na popełnianie błędów i wysiłek konstruowania znaczeń matematycznych?
przygotowanie dziecka do nauki matematyki odbywa się już podczas codziennych zabaw i różnych czynności dziecka w domu zanim jeszcze samo dziecko i jego rodzice pomyślą o jego szkolnej drodze.

Dowód?
Dzieci liczą schody, po których wchodzą do domu, dobierają skarpetki do pary tak, żeby pasowały, układają w oddzielnych przegródkach łyżki i widelce, rozdzielają cukierki po jednym dla każdego.. To wszystko i jeszcze więcej składa się na tzw. gotowość szkolną dziecka, która potem już w sposób bardziej ukierunkowany jest rozwijana w przedszkolu, a potem w szkole.

Akademia Soward uczy matematyki jak program przykazał, dodając od siebie COŚ NIECOŚ!
Efekty są świetne! 

Matematyka dla Smyka to autorski program edukacji matematycznej Akademii Soward, który uczy:

orientacji w przestrzeni począwszy od kształtowania świadomości własnego ciała i świadomego poruszania się w przestrzeni po przyjmowanie punktu widzenia drugiej osoby oraz wytyczanie kierunków w przestrzeni,

orientacji na kartce góra – dół / prawo – lewo

dostrzegania regularności, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich zgodnie z dostrzeżoną regularnością, na przykład w układzie kolorowych klocków, dźwiękach…,

myślenia przyczynowo – skutkowego, tak aby dziecko rozumiało, że coś jest następstwem czegoś innego albo że kolejno wykonane czynności prowadzą do określonego celu,

przeliczania obiektów,

rozumienia, na czym polega dodawanie, na czym odejmowanie, na czym rozdzielanie po kilka.

rozumienia, że liczba elementów w zbiorze nie zmienia się, jeśli zmieniamy układ tych elementów, na przykład rozsypujemy je tak, że zajmują więcej miejsca;

rozumienia, że długość na przykład wstążki nie zmienia się, mimo że zmienimy jej wygląd – zwiniemy ją lub zawiążemy na kokardkę…;

rozumienia, że ilość płynu nie zmienia się (jeśli nie dolaliśmy go więcej) po przelaniu z jednego naczynia do drugiego, nawet jeśli wydaje się, że poziom płynu w naczyniu o innym kształcie jest niżej lub wyżej niż był w pierwszym naczyniu;

rozumienia, sensu kodowania i użyteczności dekodowania informacji, na przykład symboli stosowanych w grach, na szyldach i drzwiach, czy też znaków drogowych;

układania i rozwiązywania zadań z treścią

O tym, że nasz program działa, świadczą wyniki konkursu z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia!

Mistrzami mnożenia zostali Sowardianie z klasy IV A!
Brawo, Sowardianie!:)

Kłaniamy się nisko naszym Paniom od matematyki!
Gratulujemy!

#MatematykaDlaSmyka
#MyWiemyJak
#MistrzowieMnożenia

Skip to content