MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Olimpusek

Dziś najmłodsi Sowardianie po raz kolejny stanęli do zmagań Olimpuskowych. Stanęliśmy oko w oko z testami wiedzy humanistycznej i przyrodniczej.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Skip to content