MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Pani Jesień liściem malowana

Chcemy zachęcić wszystkie dzieci do odkrycia w sobie talentu plastycznego, rozbudzić ich wyobraźnię
i dać im możliwość tworzenia oraz pozwolić im dostrzec jak piękną i urokliwą porą roku jest jesień.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

– przedszkola – 5 i 6- latki,

– szkoły podstawowe- klasy I-III

– szkoły podstawowe- IV-VIII

 

CELE KONKURSU:

  • Kształtowanie i rozwój wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej.
  • Propagowanie różnych technik plastycznych.
  • Doskonalenie warsztatu plastycznego.
  • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

WARUNKI KONKURSU 

Do konkursu można zgłaszać prace w formie płaskiej, wykonane przez dzieci samodzielnie.

Prace mogą być wykonane techniką dowolną z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych np. liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny itp. Format pracy- A4- A3. Praca powinna przedstawiać „ Panią Jesień”, jako kobietę. Liczymy na kreatywność młodych artystów. Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac w każdej kategorii wiekowej.

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą dane
(pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora, klasa;

-adres placówki delegującej, telefon;

-imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

-pieczątka placówki delegującej

-zgoda na publikację wizerunku

Prace prosimy dostarczać do dnia 6.11.2023r.na adres:

 Szkoła Podstawowa „Akademia Soward”

  1. Legionów 23, 42-200 Częstochowa

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 665646332,661657506

 

Rozstrzygniecie konkursu  – 10.11.2021r. O laureatach, szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznając atrakcyjne nagrody  i wyróżnienia. Nauczyciele, pod których kierunkiem zostały wykonane prace laureatów, otrzymają podziękowania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Skip to content