Polsko-Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

Tu dzieci rosną!

KADRA podnosi kwalifikacje

Kadra Soward bezustannie podnosi swoje kompetencje. Chcemy wiedzieć więcej, chcemy umieć bardziej, chcemy jeszcze więcej potrafić.

Trzymamy rękę na pulsie najważniejszych kongresów, konferencji, studiów i szkoleń dla kadr pedagogicznych. Uczestniczymy w najlepszych.

Wszystko z myślą o Was, Sowardianie!

#SowardQuality
#SowardProfessional
#PodnosimyKwalifikacje
#WiemyWięcej

W jakich szkoleniach uczestniczyli nasi nauczyciele w roku szkolnym 2017/ 2018?

Anna Strzelecka

Anna Strzelecka, na co dzień nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Soward, brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Rodzica:

 • „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”  – szkolenie prowadzone przez Dorotę Zawadzką.
 • „Dlaczego mrówki gryzą? O agresji w środowisku szkolnym” – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pasztak – Opiłkę.
 • „Jak wychować człowieka mądrego” Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • „Terapia ręki jako element terapii zajęciowej”.
 • Karty Grabowskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

Iwona Adamus

Iwona Adamus, na co dzień nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Soward, uczestniczyła w szkoleniach:

 • e – konferencja „Oto ja – znany cykl do edukacji wczesnoszkolnej w nowej odsłonie” organizowana przez Wydawnictwo MAC,
 • e – konferencja „Gra w kolory. Radość ze zdobywania wiedzy” organizowana przez Wydawnictwo MAC,
 • e – konferencja „Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej” organizowana przez Wydawnictwo MAC,
 • e – konferencja „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju” organizowana przez Wydawnictwo MAC.
 • szkolenie „Zmiany w systemie oświaty” organizowane przez Wydawnictwo MAC.
 • kurs „Praca z uczniem trudnym” w ramach projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”
 • Jak motywować ucznia? Szkolenie prowadzone przez profesora Jacka Pyżalskiego.
 • Jak wychować człowieka mądrego? Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • Karty Grabowskiego w edukacji wczesnoszkolne.

Kinga Boral

Kinga Boral, która na co dzień jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Rodzica:

 • „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”  – szkolenie prowadzone przez Dorotę Zawadzką.
 • „Dlaczego mrówki gryzą? O agresji w środowisku szkolnym” – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pasztak – Opiłkę.

Anna Hacuś – Krawczyk

Anna Hacuś – Krawczyk, na co dzień nauczycielka języka polskiego w Akademii Soward oraz prowadząca warsztaty literackie w Jura Culture Kids, brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Rodzica:

 • „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”  – szkolenie prowadzone przez Dorotę Zawadzką.
 • „Dlaczego mrówki gryzą? O agresji w środowisku szkolnym” – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pasztak – Opiłkę.
 • „Trening kreatywnego rozwoju” by Inkubator Inspiracji.
 • „Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju” by Inkubator Inspiracji.
 • Szkolenie antydyskryminacyjne „Na tropie uprzedzeń” organizowane przez Urząd Miasta Częstochowy.
 • „Wychować człowieka mądrego”. Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • „Jak motywować ucznia?”. Spotkanie z profesorem Jackiem Pyżalskim.

Anna Hacuś- Krawczyk brała udział w szkoleniach i spotkaniach autorskich z twórcami literatury polskiej i zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań z twórcami literatury dziecięcej, w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz Śląskich Targów Książki w Katowicach.

Andżelika Najda

Andżelika Najda, która na co dzień jest nauczycielką matematyki i informatyki oraz trenerką Brainy, brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Rodzica i projektu SowardQuality:

 • „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”  – szkolenie prowadzone przez Dorotę Zawadzką.
 • „Dlaczego mrówki gryzą? O agresji w środowisku szkolnym” – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pasztak – Opiłkę.
 • „Wychować człowieka mądrego”. Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • „Jak motywować ucznia?”. Spotkanie z profesorem Jackiem Pyżalskim.
 • Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej.

Justyna Zawadzka – Kopka

Justyna Zawadzka – Kopka, która na co dzień jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach Akademii Rodzica:

 • „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”  – szkolenie prowadzone przez Dorotę Zawadzką.
 • „Dlaczego mrówki gryzą? O agresji w środowisku szkolnym” – szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pasztak – Opiłkę.
 • Karty Grabowskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
 • „Wychować człowieka mądrego”. Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • „Jak motywować ucznia?”. Spotkanie z profesorem Jackiem Pyżalskim.
 • „Awans zawodowy nauczycieli”.
 • „Jak wzmocnić koncentrację uczniów?”. MAC

Łukasz Calik

Łukasz Calik brał udział w konferencji metodycznej organizowanej przez Wydawnictwo Macmillan, której tematem był nowy egzamin ósmoklasisty.

Szkolenie odbyło się 10 marca w Katowicach.

Dorota Wosińska

 • Moc storytellingu.
 • „Skuteczna komunikacja jako wyzwanie w nauczaniu języka angielskiego” Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Języka Angielskiego.
 • „Wychować człowieka mądrego”. Instytut Tutoringu Szkolnego.
 • „Jak motywować ucznia”. Szkolenie profesora Jacka Pyżalskiego.

 

Zofia Sobalska

 • „Warsztatach nauczania języka polskiego wedle metody Montessori. Praca z materiałem językowym dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat”.
 • „Jak motywować ucznia”. Szkolenie z profesorem Jackiem Pyżalskim.
 • Karty Grabowskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

Katarzyna Szewczyk

Anglistka, iberystka, muzyk, podróżnik. Nauczyciela języka angielskiego i hiszpańskiego w Akademii Soward

Mgr Katarzyna Szewczyk brała udział w konferencji „Jak uczyć lepiej – PASE Young Learners„, która odbyła się 10 marca 018 roku w Warszawie.

W czasie konferencji zaprezentowano najnowsze kierunki w nauczaniu języków obcych dzieci uczących się w przedszkolu i w szkole podstawowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi najbardziej efektywnych i skutecznych metod nauczania języków obcych.
Prelegenci zaprezentowali praktyczne przykłady pracy z dzieckiem na zajęciach językowych i odpowiedzieli, w jaki sposób można skutecznie motywować dzieci do nauki języków obcych, rozwijać ich kompetencje językowe, tak aby wychować przyszłych poliglotów.