MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

Statut Szkoły Podstawowej Akademii Soward

Szkoła Podstawowa „Akademia Soward” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Legionów 23 w Częstochowie wydzierżawiony od Gminy Miasto Częstochowa.

Szkoła jest prowadzona i nadzorowana przez FUNDACJĘ SOWARD-KOLOROWA EDUKACJA z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Śląski Kurator Oświaty.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły jest statut oraz tworzone na jego podstawie regulaminy.

—- >STAUT SZKOŁY <—-

Skip to content