MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Wybory w Soward!

To była prawdziwa lekcja demokracji i świadomych wyborów!

Dziś Sowardianie wybierali przewodniczącego szkoły! Już wiemy, kto będzie mówił głosem całej SowardSpołeczności:)

Przewodniczącą szkoły została Julka Wosińska z klasy 5a.

Jej zastępcą – Szymon Całko z klasy IV a.

Co to był za debiut!

Pracę samorządu wzmocni także Maks Stasiak i Zuzia Brodziak.

Serdecznie gratulujemy!

Przed Wami dużo pracy na rzecz małych – wielkich Sowardian!

Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej

Trzymamy kciuki!

#SowardValues
#SowardTeam
#SowardAcademy

Skip to content