MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Laboratorium Przyszłości styczeń 2023

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości , dzięki któremu jako wyposażenie podstawowe programu zakupiono aparat fotograficzny SONY w funkcją wideoblogów oraz akcesoria (karta pamięci, mikrofon bezprzewodowy).

Zakupiony sprzęt wykorzystano przy organizacji przedstawienia Jasełek przygotowanych dla rodziców i rodzin uczniów.

#LaboratoriaPrzyszłości#

#LaboratoriaPrzyszłosci#

Skip to content