MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Ważna informacja o E-SOWARD, czyli Soward online

Szanowni Państwo,

według najnowszych informacji czas kwarantanny zostaje przedłużony do Świąt Wielkiej Nocy. Stoimy w związku z tym przed wyzwaniem, jak i w jakim stopniu zorganizować kształcenie dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zapewniamy, że rozumiemy Państwa sytuację, którzy łączycie pracę zdalną w pomocą dzieciom edukacji przez internet. Nikt nigdy wcześniej nie stanął przed takim wyzwaniem i oby nikt nigdy nie musiał. Robimy wszystko, aby zapewnić uczniom maksymalny komfort nauki, maksymalny poziom profesjonalizmu, przy poszanowaniu zaleceń zdrowotnych i edukacyjnych.

Na czas pozostania w domach, Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz stworzona została możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, w związku z tym informujemy, iż Akademia Soward podjęła następujące działania:

  • dyrektor ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
  • wprowadzone zostanie synchroniczne nauczanie online (w czasie rzeczywistym) wg ustalonego planu lekcji.
  • dyrektor określi również formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
  • organizując kształcenie na odległość uwzględniamy zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
  • dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględniać będzie aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu,
  • uwzględniać również będzie wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie w tej sytuacji i sami deklarujemy pełne wsparcie.  Jesteśmy do waszej dyspozycji: my, kadra nauczycielska i administracyjna Soward. Do pracy przy organizacji kształcenia przez internet wykorzystujemy swoje 20-letnie doświadczenie przy organizacji kursów online, nasze kontakty wśród specjalistów, pełne zaangażowanie całego zespołu.

Z życzeniami zdrowia,

Dorota i Cezary Wosiński

 

 

Skip to content