MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

17. Rocznica Polski w UE

Dziś 17. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej.
To było największe w historii rozszerzenie UE.
Na naszych oczach działa się historia.
Dla nas – dorosłych, ostatnie 17 lat to czas ogromnej transformacji. „Unia Europejska to teraz my” – powtarzane wówczas jak mantra -napawało nas dumą. Tak jest do dzisiaj.
Dla naszych Sowardian bycie Europejczykami jest czymś zupełnie naturalnym. Oni są w Unii Europejskiej całej swoje życie. Nowoczesny patriotyzm, tożsamość społeczna, ekonomiczna i kulturowa jest Ich codziennością.
Na pytanie: Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej❓ My odpowiadamy głośno TAK.
Dla nas UE jest gwarantem stabilności i pokoju w Europie oraz miejscem, gdzie wspólne decyzje dotyczące milionów obywateli Wspólnoty zapadają na zasadach dialogu i współpracy między państwami.
Polska ma możliwość wywierania realnego wpływu na kształtowanie polityki wewnętrznej i zewnętrznej zjednoczonej Europy.
Sowardianie – Europejczycy:
bez kompleksów wchodzą w życie
 czują się równi i równie ważni
 poznają zasady twórczego dialogu
na własne oczy przekonują się, czym jest współpraca
potrafią być twórczy, kreatywni, sprawczy i asertywni
Takie jest pokolenie młodych Europejczyków.
Tacy są nasi Sowardianie!

Skip to content