MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Dekalog pierwszoklasisty

Drodzy SowardDebiutanci, Drodzy SowardRodzice,

Oddajecie swoje Pociechy w bardzo dobre ręce.

Nasi Nauczyciele: Zofia Sobalska – koordynatorka zespołu edukacji wczesnoszkolnej, Ewa Migalska, Joanna Szymańska, Kinga Boral, Iwona Adamus, Anna Strzelecka, Magdalena Janoszka, Justyna Zawadzka – Kopka to świetni fachowcy: odpowiednio wykształceni, z właściwym doświadczeniem, stale podnoszący swoje kompetencje i zawsze gotowi do pomocy, pracy i współpracy.

Rozpoczęcie edukacji szkolnej to ważny moment w życiu całej rodziny.

Jak sprawić, aby pierwsze kroki w szkole były dla dziecka udane? Oto, co radzą specjaliści!

1. Pierwsza klasa rozpoczyna nowy etap w edukacji dziecka.

2. Warto zdać sobie sprawę, że szkoła to nie przedszkole, a pierwsza klasa to nie przedłużenie tzw. zerówki. I choć edukacja wczesnoszkolna wciąż łączy naukę
z zabawą, to jednak dziecko wchodzi już w zupełnie nowy system funkcjonowania i oceniania m.in. przez półroczne i roczne oceny opisowe. W szkole są też stawiane konkretne wymagania edukacyjne, którym uczeń powinien sprostać.

3. Już na początku roku szkolnego wychowawca zapozna Uczniów z obowiązującym systemem oceniania i wyjaśni, na czym on polega. Wsparcie Rodzicielskie będzie tutaj ogromną pomocą: tak dla Dzieci, jak i nauczycieli.

4. Szkoła to moc wyzwań. I tutaj wsparcie rodzicielsko – pedagogiczne jest na wagę złota! System szkolny to nie tylko ocenianie, ale i nowe zasady funkcjonowania w zespole klasowym, nowe relacje, nowe znajomości.

5. Pozytywne nastawienie do nauki jest niezwykle ważne. Warto mówić o niej jak o przestrzeni stworzonej do fascynującej, edukacyjnej przygody.

6. Im bardziej optymistyczne nastawienie wykazują pierwszoklasiści, tym chętniej i efektywniej się uczą.

7. Debiut szkolny wiąże się z wieloma emocjami. Warto mieć świadomość, że mogą przyjść i trudniejsze momenty. To zupełnie normalne. Taka sytuacja wynika z rozwoju emocjonalnego i społecznego najmłodszych. To, co możemy zrobić dla Dziecka, to wspieranie go na każdym etapie. Dlatego pytajmy codziennie o to, jak minął dzień w szkole. Pytajmy, co dobrego się wydarzyło, co się podobało, co się udało.

To niezwykle ważne, by wiedzieć, że z każdym problemem Dziecka możemy iść do wychowawcy i dyrekcji. My zawsze służymy pomocą!

8. Dziecko w momencie debiutu szkolnego jest nastawione egocentrycznie. Często ma problem z reagowaniem na polecenia, które są skierowane do całej klasy, często oczekuje, że nauczyciel będzie kierował słowa bezpośrednio do niego. To może powodować m.in. opóźnienia w wykonywaniu ćwiczeń czy niezaznaczanie pracy domowej. Ale spokojnie! To wszystko minie! Dajmy tylko dziecku czas i odpowiednią ilość uwagi, zrozumienia, empatii.

9. Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali. Miejmy świadomość, że niektóre szkolne zachowania dziecko musi po prostu wypracować. Dlatego warto wykazywać się cierpliwością i zrozumieniem, aby nasz pierwszoklasista nie zraził się do nauki już na starcie. Pamiętajmy, że nauka pisania i czytania to proces niełatwy, wymagający systematycznej pracy. Ćwiczenia pisania mogą już po paru minutach wywołać ból ręki – kości i mięśnie dłoni i ręki nie są dostatecznie ukształtowane. Stąd konieczność robienia przerw. Stąd konieczność bycia cierpliwym!

10. Trenujcie samodzielność! Pamiętajcie, że od dziecka debiutującego w szkole wymaga się samodzielności. I choć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są niezwykle pomocni i wyrozumiali, to jednak dziecko powinno umieć radzić sobie samo. Przebieranie się w strój na zajęcia z wychowania fizycznego, samodzielne pakowanie plecaka, umiejętność proszenia o pomoc (np. przy wskazaniu drogi do toalety) – to zaledwie część zadań, z którymi szkolny debiutant będzie musiał sobie poradzić.

Jesteśmy dla Was,

Dorota i Czarek Wosińscy

Skip to content