Polsko-Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

Tu dzieci rosną!

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Od 17 maja 2021 r. ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie firmy Vulcan na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Egzamin ósmoklasisty

Przedmioty:
Język polski
Matematyka
Języki obce nowożytne

Termin egzaminu:
Termin główny – styczeń i maj 2021 r.
Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

– Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)
– Informacja o egzaminie 2020_2021 – pobierz plik
– Komunikat o dostosowaniach – pobierz plik
– Komunikat o harmonogramie – pobierz plik
– Komunikat o przyborach – pobierz plik