MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Informacje dla rodziców

Informuję, że 9 czerwca 2023r.  jest  dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla dzieci, które na ten dzień nie mają zapewnionej opieki mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Informacje o potrzebie zapewnienia opieki proszę zgłaszać do sekretariatu do 6 czerwca 2023r.

Dorota Wosińska

Dyrektor szkoły

Skip to content