MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Pani Jesień liściem malowana. Regulamin

Regulamin IX edycji konkursu plastycznego

„Pani Jesień liściem malowana”

 

 1. Cele konkursu:
 • Kształtowanie i rozwój wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej.
 • Propagowanie różnych technik plastycznych.
 • Doskonalenie warsztatu plastycznego.
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

 1. Zakres konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

– przedszkola – 5 i 6- latki,

– szkoły podstawowe- klasy I-III

– szkoły podstawowe- IV-VIII

 

Chcemy zachęcić wszystkie dzieci do odkrycia w sobie talentu plastycznego, rozbudzić ich wyobraźnię i dać im możliwość tworzenia oraz pozwolić im dostrzec jak piękną i urokliwą porą roku jest jesień.

 

III. Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa „Akademia Soward” ul. Legionów 23, 42-202

Częstochowa.

 1. Uczestnicy konkursu:

Przedszkola i szkoły wszystkich typów z terenu miasta Częstochowy.

 

 1. Czas trwania konkursu:

październik – listopad 2022 r.

 

 1. Terminarz konkursu:

1.Ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie – październik 2022 r.

 

2.Przesłanie prac plastycznych wraz z wypełnioną metryczką i zgodą opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie – do 4.11.2022 r. , na adres organizatora konkursu.

 

3.Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zał. nr 1) Należy ją dołączyć do pracy (przypiąć, przykleić z tyłu) wykonanej przez uczestnika konkursu. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie.

 

3.Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu: 9.11.2022r. O laureatach, szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 1. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 665646332, 661657506

 

 

VII. Kolejne edycje konkursu przeprowadza się w danym roku szkolnym.

 

VIII. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola – 5 i 6- latki,

szkoły podstawowe- klasy I-III i szkoły podstawowe- klasy IV-VIII.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, przyznając atrakcyjne nagrody  i wyróżnienia. Nauczyciele, pod których kierunkiem zostały wykonane prace laureatów, otrzymają podziękowania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

Do konkursu można zgłaszać prace w formie płaskiej, wykonane przez dzieci samodzielnie.

Prace mogą być wykonane techniką dowolną z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych np. liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny itp. Format pracy- A4- A3. Praca powinna przedstawiać „ Panią Jesień”, jako kobietę.
Liczymy na kreatywność młodych artystów. Szkoła może zgłosić maksymalnie 12 prac w każdej kategorii wiekowej.

 

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą dane
(pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora;

-klasa;

-adres placówki delegującej, telefon;

-imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

-pieczątka placówki delegującej

-zgoda na publikację wizerunku

 

Uwagi organizacyjne:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich;
 • rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Szkołę Podstawową „Akademię Soward” w celach związanych z konkursem.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i wizerunek. Ww. zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 3. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres Administratora danych zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu.

 

 1. Wręczenie nagród

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród nagrodzone szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 1. Skład Komisji Konkursowej:
 2. Dorota Wosińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej „Akademii Soward”
 3. Anna Langier- nauczyciel plastyki
 4. Ewa Migalska- grafik i nauczyciel edukacji artystycznej

 

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonów: 665646332,661657506

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ORGANIZATORZY

Justyna Zawadzka-Kopka

Iwona Adamus

Skip to content