MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Soward w Polsce – Myślenice

#SowardwPolsce – Myślenice

W Soward wiemy, że nie jesteśmy w stanie zmienić systemu edukacji. Jesteśmy jednak w stanie zmienić sposób, w jaki dzieci sobie w nim radzą i to właśnie robimy.

Jesteśmy dumni, że idea nowoczesnej edukacji Soward jest doceniana przez fachowców od edukacji w całym kraju. Wszyscy, którzy promują nasze metody w swoich miejscowościach – a jest ich już kilkudziesięciu (zobacz pełną listę partnerów Soward: https://soward.eu/soward-w-polsce/) – dzielą nasze przekonanie o ważności globalnego rozwoju dziecka i przygotowania go na wyzwania przyszłości. Soward jest jedną z niewielu instytucji edukacyjnych w Polsce, które stworzyły odpowiednie metody pracy z dziećmi i włączyły je do swojego programu nauczania.

Jedną z kompetencji, o które Soward dba jest odporność psychiczna. Psychologowie twierdzą, że powinna być obecnie jednym z kluczowych elementów wychowania i edukacji. Współczesne dzieci bombardowane są ocenami płynącymi ze świata zewnętrznego. Kiedyś tylko środowisko szkolne pełne było ocen. Dziś doszły media społecznościowe, co sprawia, że często całe życie dziecka naszpikowane jest ocenami, ilością lików, czy komentarzy.

Lawinowo w naszym kraju rośnie liczba dzieci zagrożonych depresją. Specjaliści wiążą te dwa czynniki. Dlatego tak istotne jest budowanie rezyliencji (odporności psychicznej) u dzieci. Ona daje szansę skuteczne poradzenie sobie z wyzwaniami codzienności: inną opinią, odrzuceniem w zabawie, czy grupie, ocenianiem.

#BudujemyKapitałDziecka #Soward #Brainy #SowardQuality

Skip to content