MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Akademia Soward w Częstochowie

Podstawy prawne regulujące istotę działań wychowawczo-profilaktycznych:
– ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego

—- > POBIERZ PROGRAM <—-

Skip to content