MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Wracamy do szkoły!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021

 

Szanowni Rodzice,

wracamy do szkoły na normalne, tradycyjne lekcje. Jednak, aby kontynuować rok szkolny, chcemy go rozpocząć. Uroczyście, na tyle, ile to możliwe.

Ze względu na trwający stan epidemii nie będzie części artystycznej podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Wejście do szkoły możliwe będzie z dwóch stron: przez główne wejście do szkoły i wejście od strony boiska.

Po uczniów wyjdą wychowawcy według poniższego porządku. Każdemu uczniowi może towarzyszyć tylko 1 rodzic/opiekun. Proszę, aby ograniczyć liczbę osób towarzyszących  tylko do rodziców/opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego, klas pierwszych oraz nowych uczniów naszej szkoły.  Pozostali rodzice/opiekunowie mogą oczekiwać na dzieci przed szkołą lub na terenie za szkołą z zachowaniem zalecanego dystansu.

Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązują maseczki zasłaniające  usta i nos. W klasach odbędą się spotkania z wychowawcą, którzy poinformują o planie lekcji, obowiązujących
w szkole procedurach związanych z covid-19 oraz przekażą sprawy organizacyjne.

Porządek wchodzenia do szkoły jest następujący:

godzina 10:00  oddział przedszkolny wejście główne, klasa 1a wejście od strony boiska,

godzina 10:30 klasa 1 b wejście główne,  klasa 1 c wejście od strony boiska,

godzina 11:00 klasa 2 a wejście główne, klasa 2 b wejście od strony boiska,

godzina 11:10 klasa 2 c wejście główne, klasa 2 d wejście od strony boiska,

godzina 11:20 klasa 3 a wejście główne, klasa 3 b wejście od strony boiska,

godzina 11:30 klasa 3 c

godzina 12:00 klasa 4 a wejście główne, klasa 4 b wejście od strony boiska,

godzina 12:10 klasa 5 a wejście główne, klasa 5 b wejście od strony boiska,

godzina 12:20 klasa 6 a wejście główne, klasa 6 b wejście od strony boiska,

godzina 12:30 klasa 7a  wejście główne, klasa 7 b wejście od strony boiska,

godzina 12:40 klasa 8 wejście główne.

Uczniowie będą odprowadzani przez wychowawcę do tego samego wejścia, którym wchodzili do szkoły.

Bardzo dziękuję za zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku
Dorota Wosińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
„Akademia Soward”

 

 

 

Skip to content