MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Europejski Dzień Języków

 Świętujemy w myśl idei „Zjednoczona w różnorodności”.
Europejski Dzień Języków zwraca uwagę na różnorodność językową oraz kulturową państw europejskich jako wartości, które powinniśmy pielęgnować i dzięki którym możemy osiągnąć większe zrozumienie pomiędzy narodami.
Podkreśla też znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy porozumiewać się międzynarodowo i komunikować bez granic w jednej, wspólnej Europie.
 Dzień ten zachęca również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w toku edukacji, ale też poza nim – na potrzeby kariery zawodowej, udziału w wymianie międzynarodowej czy też dla własnej przyjemności.

Skip to content