MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję, że dni egzaminu ósmoklasisty 24,25,26 maja są  dodatkowymi dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, którzy na ten dzień nie mają zapewnionej opieki mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Proszę o zgłoszenie do sekretariatu takiej potrzeby z określeniem dnia i  zakresu godzin, w których dziecko będzie przebywać w szkole do 23 maja  br. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Dorota Wosińska

Dyrektor szkoły

Skip to content