MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Wyróżnienie Śląskiego Kuratora Oświaty dla Soward

12 maja 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022.

Nasza Maja Kocela z Soward Academy (laureatka dwóch olimpiad i finalistka jednej) znalazła w gronie wyróżnionych laureatów konkursów, którzy wykazali się niezwykłą umiejętnością syntetycznego łączenia faktów i informacji, podejmując wyzwania konkursowe z kilku różnych, często odległych dyscyplin naukowych.

Pani Dyrektor otrzymała list gratulacyjny za stworzenie przestrzeni edukacyjnej wspólnoty i zaangażowanie w budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy. Dziękuję Mai za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu i Pani Kurator za docenienie zaangażowania wybitnych uczniów śląskich szkół. To zaszczyt móc znaleźć się w takim gronie.

#SowardLaureaci #BudujemyKapitałDziecka #SowardSuccess

Skip to content