MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Soward Smart Kids

Zapraszamy do Akademii kluczowych zajęć dodatkowych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

Akademia Soward uruchamia cykl zajęć dodatkowych pod nazwą Soward Smart Kids.

Wspieramy sukces dziecka – programy te tworzyliśmy lub wyszukiwaliśmy na świecie, aby jak najlepiej wspomóc nasze dzieci w rozwoju i zapewnić ich maksymalny sukces w świecie przyszłości. Chcemy przygotować do konkursów, olimpiad przedmiotowych, aby ułatwić im przyszłą edukację w szkołach średnich.

Cel: maksymalne wsparcie dziecka w rozwoju intelektualnym i społecznym z wykorzystaniem najnowszych metod kształcenia umiejętności życiowych, społecznych, wsparcia rozwoju inteligencji i funkcji wykonawczych mózgu.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 

1.    Korzyści w szkole

a.     szybsza i bardziej skuteczna nauka, lepsze zapamiętywanie wyuczonych wiadomości, szybsza i dokładniejsza realizacja zadań szkolnych,

b.     umiejętność  bardzo szybkiego liczenia, świetna znajomość matematyki (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), miłość do matematyki, która staje się dla dziecka łatwa i przyjemna,

c.     poprawa skupienia i koncentracji uwagi, zwiększona szybkość i skuteczność czytania,

d.     szybsze przypominanie informacji, mniej frustracji przy trudnych zadaniach,

e.     poprawa kreatywności myślenia, kreatywnego rozwiazywania problemów,

f.      lepsza kontrola emocji, większa odporność psychiczna, kontrola nad stresem i umiejętność przezwyciężania problemów,

g.     rozwój wyobraźni przestrzennej i myślenia abstrakcyjnego.

 

2.     Korzyści dla osobowości Dziecka (umiejętności poznawcze, życiowe i społeczne)

a.     całościowy rozwój funkcji poznawczych i wykonawczych mózgu, doskonała koncentracja, skupienie i pamięć,

b.     wiara w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu,

c.     wiara w siebie i bardziej pozytywne podejście do nauki i życia,

d.     rozwój wyobraźni przestrzennej i myślenia abstrakcyjnego, rozwój umiejętności konstrukcyjnych,

e.     świadomość swoich pasji, talentów, mocnych stron,

f.      zwiększona zdolność myślenia i rozumienia,

g.     lepsza komunikacja z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami,

h.     poprawa kreatywności myślenia, kreatywnego rozwiazywania problemów,

i.      lepsza kontrola emocji, większa odporność psychiczna, kontrola nad stresem i umiejętność przezwyciężania problemów,

j.      zwiększone poczucie własnej wartości, umiejętność docenienia swoje pozytywnych cech, większa pewność siebie,

k.     dziecko potrafi wcielić się w postawę drugiej osoby, doskonali umiejętność współpracy w grupie,

l.      dziecko uczy się przedsiębiorczości, poznaje wartość pieniądza, potrafi dostrzegać i wykorzystywać okazje.

 

3. Zawartość programu Soward Smart Kids

L.P.

NAZWA KURSU

OPIS METODY

CZAS TRWANIA

1.

Matematyka mentalna /koncentracja/szybkie liczenie

Brainy Abacus

Naukowa metoda rozwiązywania problemów z koncentracją, skupieniem i pamięcią u dziecka. Wykorzystuje fascynującą metodę Diziphysi, łączącą tradycyjne techniki z osiągnięciami sztucznej inteligencji.

2 lata

2.

Projektowanie i druk 3D

Edu3Dkacja

Metoda wspiera rozwój wyobraźni przestrzennej, myślenie abstrakcyjne i kształci umiejętności konstrukcyjne. Dzieci uczą się komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD, dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Uczestnicy mają tym samym do czynienia z wieloma zagadnieniami z matematyki, w tym z geometrii. Zdobywana w ten sposób wiedza i umiejętności mają praktyczne zastosowanie zarówno w szkole jak i w wielu sferach życia.

 

 

 

 

3.

Trening mózgu i wzmocnienia zmysłów

Brainy Sensory Enhancement

Międzynarodowy program rozwoju kluczowych kompetencji szkolnych i życiowych, odkrywania talentów i niewiarygodnych możliwości mózgu dziecka, prawdziwego potencjału umysłu, wzmacniania zmysłów, mindfulness, pamięci i inteligencji wielorakich.

Innowacyjne rozwiązania zawarte w metodzie Brainy Sensory Enhancement ukazują niesamowite możliwości mózgu i umysłu dziecka. Brainy SE stymuluje mózg i trenuje umysł poprzez wzmacnianie zmysłów.

 

Ćwiczenia kontrolowania fal mózgowych oraz ćwiczenia mózgu dają niesamowite wyniki.  Uczą dzieci otwartości na nowe, minimalizują niepokój, kształtują  pozytywne nawyki, co gwarantuje dobry start w przyszłość i pozwala osiągnąć sukces.

2 lata

4.

Umiejętności życiowe i społeczne

Soward Skills

Metoda uczy Dziecko kluczowych umiejętności życiowych.  Innowacyjne rozwiązanie, które w ciekawy i atrakcyjny dla dziecka sposób odpowiada na problemy związane z pandemią: izolacja społeczna, brak relacji, uzależnienie od elektroniki, adaptacja w klasie, problemy z komunikacją z rówieśnikami.

 

Oparty na naukowych podstawach program Soward Skills poprawia umiejętności dziecka w zakresie kreatywności, uważności (mindfulness), budowania relacji i panowania nad emocjami. Korzystając z grywalizacji – innowacyjnej metody motywacji i pobudzania naturalnej ciekawości dziecka – program ten skutecznie rozwiązuje problemy dziecka związane z brakiem odporności psychicznej, asertywności i słabej wiary w siebie. Przygotowany specjalnie dla dziecka kurs przedsiębiorczości udowadnia, że sukcesu można się nauczyć, a okazje trzeba tworzyć i je wykorzystywać.

 

 

 

 

5.

Kreatywność i innowacje

Soward School of Creativity

Trening kreatywności, pracy z wyobraźnią, kreowania postaw twórczych dziecka.

2 lata

6.

Akademia Młodego Dziennikarza

Soward Media School

Metoda kształcenia umiejętności dziennikarskich. Trening autoprezentacji, wystąpień publicznych i obycia z kamerą.

 

 

 

 

7.

Uważność, oddech, redukcja stresu

Soward School of Mindfulness

Trening uważności, świadomego oddechu, redukcji stresu

1 rok

8.

Przedsiębiorczość i edukacja finansowa

Soward School of Entrepreneurship

Trening przedsiębiorczości dla dzieci

 

4. Organizacja:

a)     Program trwa maksymalnie 7 lat – przez 7 klas.

b)     Lekcje Smart Kids umieszczone będą w planie lekcji

c)     Lekcje odbywają się maksymalnie do godziny 15.00

d)     Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą:

a.     uczestniczyć w innych zajęciach dodatkowych w szkole,

b.    pozostać na świetlicy,

 

c.     zostać odebrani do domu.

Skip to content