MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

SOWARD szkoła przyszłości

  1. Raport Światowego Forum Ekonomicznego, który jest jednym
    z najważniejszych tego typu ośrodków kompleksowo badających rozwój rynków całego świata.
  • Zapraszamy do lektury raportu, który mówi, jak powinna zmienić się szkoła, aby dostosować się do zmieniających się warunków społecznych
    i gospodarczych, aby przygotować dziecko do życia w świecie przyszłości.
  • Przeczytaj streszczenie raportu – RAPORT ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO

2.  W zaleceniach RADY EUROPEJSKIEJ znalazła się definicja
      kompetencji, która funkcjonuje w najszerszym zakresie. Kompetencje
      są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

3. Kompetencje nie zawód
Badacze zgodnie twierdzą, że najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy robić jako edukatorzy i rodzice, to dbać o rozwój kompetencji dzieci. Jestem bowiem bardzo prawdopodobne, ze kiedy skończą szkołę i wejdą na rynek pracy, będą wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje. Co zrobić, aby przygotować dziecko na nieznaną i niepewną przyszłość – zapraszamy do przeczytania artykułu – KOMPETENCJE_PRZYSZŁOŚCI

Skip to content