MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

SOWARD szkoła przyszłości

  1. Raport Światowego Forum Ekonomicznego, który jest jednym
    z najważniejszych tego typu ośrodków kompleksowo badających rozwój rynków całego świata.
  • Zapraszamy do lektury raportu, który mówi, jak powinna zmienić się szkoła, aby dostosować się do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych, aby przygotować dziecko do życia w świecie przyszłości.
  • Przeczytaj streszczenie raportu – RAPORT ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO

2.  W zaleceniach RADY EUROPEJSKIEJ znalazła się definicja
kompetencji, która funkcjonuje w najszerszym zakresie. Kompetencje
są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

3. Kompetencje nie zawód
Badacze zgodnie twierdzą, że najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy robić jako edukatorzy i rodzice, to dbać o rozwój kompetencji dzieci. Jestem bowiem bardzo prawdopodobne, ze kiedy skończą szkołę i wejdą na rynek pracy, będą wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje. Co zrobić, aby przygotować dziecko na nieznaną i niepewną przyszłość – zapraszamy do przeczytania artykułu – KOMPETENCJE_PRZYSZŁOŚCI

4.Raport Institute for The Future University of Phoenix, USA.

Raport ukazała się w 2020 r. Autorzy opracowania zwracają uwagę na czynniki, które mają obecnie wpływ na rozwój społeczeństw. Najważniejsze z nich to: wydłużenie życia, powszechna automatyzacja, wzrost znaczenia baz danych, nowe narzędzia komunikacji, nowe formy produkcji, globalizacja.

Na podstawie tych czynników autorzy raportu prezentują również umiejętności przyszłości, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy przyszłości i odnieść sukces w globalnym świecie. Poniżej w streszczeniu raportu znajduje się lista najważniejszych umiejętności. Jesteśmy dumni, że uczniowie #Soward nabywają te kompetencje w swojej szkole, w oparciu o sprawdzone naukowo, autorskie metody. A dzięki naszym partnerom umiejętności te mogą zdobywać uczniowie w całym kraju.

Raport Institute for The Future University of Phoenix

Skip to content