MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

WYJĄTKOWOŚĆ SOWARDU

Dlaczego warto wybrać szkołę dwujęzyczną?

Dla Twojego dziecka znajomość języka angielskiego to konieczność. W Europie  język angielski nie jest już traktowany jako obcy, ale jako drugi – obok ojczystego – język komunikacji w życiu codziennym, pracy, zabawie. Dlatego też tradycyjne szkoły, które nauczają języka pod egzaminy – jako nieskuteczne – tracą rację bytu. Świat już dawno docenił zalety dwujęzycznej edukacji szkolnej. Nauczanie dwujęzyczne – CLIL — to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Naukowcy sugerują, że, aby dziecko mogło nauczyć się biegle języka, musi mieć z nim do czynienia przez minimum 20 proc. każdego dnia. Wobec tego program nauczania w oddziale dwujęzycznym powinien uwzględniać minimum 2-3 godziny dziennie kontaktu z językiem angielskim aby osiągnąć zamierzony cel. Ważnym  i wielce przydatnym narzędziem wspomagającym nauczanie dwujęzyczne są projekty, w szczególności te rozwijające wiedzę o innych  krajach.  Dzięki temu uczniowie czują się bardziej zmotywowani i jeszcze  efektywniej uczą się języka obcego.

Polsko-Angielska Dwujęzyczna Akademia Soward to pierwsza placówka tego typu w Częstochowie, założona przez doświadczonych praktyków i zatrudniająca sprawdzonych specjalistów od edukacji językowej dzieci.

Poprzez nauczanie dwujęzyczne uczniowie zostają niejako „zanurzeni” w języku obcym. Cały pobyt w szkole staje się dla nich lekcją komunikacyjną. Ellen Białystok profesor neurobiologii z University of York w Toronto, która prowadzi badania nad wielojęzycznością od niemal 40 lat, twierdzi, że w przypadku małych dzieci nauka dwóch języków naraz jest równie łatwa, jak jednego. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa stykają się z różnymi językami nie traktują ich jako „obcych” lecz jako naturalny sposób komunikowania się. Dzięki temu, w późniejszym okresie, nie mają one barier w posługiwaniu się językiem obcym. Co więcej, zdaniem prof. Białystok, konieczność ciągłego wyboru pomiędzy dwoma systemami lingwistycznymi powoduje, iż osoby dwujęzyczne mają bardziej wyćwiczony płat czołowy mózgu i sprawniej niż inni radzą sobie w sytuacjach, kiedy muszą szybko wybierać pomiędzy sprzecznymi informacjami – reagują szybciej i precyzyjniej. Znajomość dwóch języków pomaga też w nauce kolejnego.

Co ważne – zwiększona liczba godzin kontaktu z językiem nie wpływa ujemnie na poziom nauczania innych przedmiotów. Dwujęzyczna szkoła uczy solidnie i rozwija zainteresowania uczniów.

Co to jest szkoła dwujęzyczna? – przepisy prawa

Zapisy prawa  – USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY  Art. 3 2b –  mówi o oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;

Art. 3 2d) tej samej Ustawy mówi o szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały (klasy) są oddziałami dwujęzycznymi;

 

A jak realizowana jest dwujęzyczność w Akademii Soward?

Dwujęzyczność w Akademii Soward to nastawienie na naukę angielskiego języka użytkowego w sposób naturalny, poprzez zabawy, gry i techniki odpowiednie do wieku dziecka. To język praktyczny, pozwalający uczniom od pierwszych chwil komunikować się z innym użytkownikiem. Program skonstruowany jest w taki sposób, że uczeń poznaje teoretyczne aspekty języka na lekcjach i ćwiczy umiejętności praktyczne na kółkach, warsztatach, zajęciach dodatkowych. Tak rozłożony program powoduje, że dziecko uczy się w sposób naturalny, poprzez zabawę i nie odczuwa znużenia, czy przemęczenia językiem. Szkoła tworzy warunki do naturalnego przyswajania języka – tak jak dzieje się to u dzieci w przypadku języka ojczystego. Nie ma potrzeby posyłania go na korepetycje, lekcje dodatkowe. To duża oszczędność czasu i pieniędzy.

Bardzo ważne jest również, że Dwujęzyczna Akademia Soward daje gwarancję skutecznej nauki wszystkich przedmiotów. Odpowiednio przygotowane kółka zainteresowań to pewność rozwoju indywidulanych talentów dziecka.

Dwujęzyczność w praktyce – liczba godzin języka w Dwujęzycznej Akademii Soward

 1. realizacja podstawy programowej z zakresu języka angielskiego, wymaganej przepisami prawa (gramatyka, pisanie, słownictwo),
  • klasa I-III – 2 godziny języka angielskiego w tygodniu
  • klasa IV-VI – 3 godziny języka angielskiego w tygodniu
 2. dodatkowe lekcje języka angielskiego (gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy), w liczbie:
  • klasa I-III – 4 (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy)
  • klasa IV-VI – 6 (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy, geografia, przyroda, chemia, matematyka, fizyka)
 3. zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem języka angielskiego
   • Klasa I-III – 4

   • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,
   • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim
   • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,
   • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim (kółko kulinarne, kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne, ceramika)

   

   Klasa IV-VI – 5

  • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,
  • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim
  • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,
  • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim (kółko kulinarne, kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne)

CERAMIKA – kreatywna rzeźba w glinie – czyli nie święci garnki lepią….

O walorach zajęć kreatywnych lepienia i modelowania z gliny pisali już starożytni. Legendy mówią, że  Michał Anioł nie stworzyłby Piety, a Wit Stwosz Ołtarza w Kościele Mariackim, gdyby nie zabawy gliną we wczesnych latach życia. Podobno Shakira zrobiła pierwszego aniołka z gliny jeszcze zanim zaczęła śpiewać, a Robert Lewandowski swoją  pierwszą glinianą piłkę do tej pory zabiera na mecze jak szczęśliwy talizman.

Praca z gliną stymuluje harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Znakomicie rozwija układ nerwowy, wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną. Jest też wspaniałą zabawą i sprawia dzieciom niekłamaną radość! Rodzicom natomiast pomaga urządzić wnętrza – w niekonwencjonalny sposób zagospodarować i udekorować przestrzeń domową aniołami, barankami, owieczkami itp., itd…

Zajęcia ceramiczne obejmują praktyczna naukę podstawowych technik tworzenia, modelowania w glinie, toczenia na kole garncarskim, wyciskania czy odlewania kształtów przy użyciu form gipsowych. Dzieci uczą się dekorowania ceramiki, szkliwienia, poznają proces wypalania przedmiotów.

 

ALCHEMIA – czyli w świecie eksperymentów chemicznych i prób fizycznych

Gdzie się podziewa kamień filozoficzny? Jak zmienić ołów w złoto? Ile pasty do zębów potrzebuje słoń?  Jak zrobić wulkan? Na te i inne, nie mniej intrygujące pytania, poszukujemy odpowiedzi podczas warsztatów alchemicznych – czyli warsztatów eksperymentów chemicznych i fizycznych.

Eksperymenty dla dzieci to połączenie zabawy i wiedzy, zdobywanych podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata. Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych, co sprzyja kształtowaniu logicznego oraz analitycznego sposobu myślenia i w rezultacie przekłada się na większą łatwość przyswajania wiedzy także z innych dziedzin.

Dekalog metody SOWARD

 1. To naturalna metoda wykorzystująca naukę przez immersję, czyli angielski po angielsku w klasach I -III.
 2. To metoda na bazie tradycyjnych bajek, które stanowią podstawowy i naturalny kontekst do przyswajania podstawowego słownictwa i struktur gramatycznych.
 3. To metoda wykorzystująca autorskie techniki prezentacji.
 4. To metoda dla wszystkich dzieci wykorzystując teorię Inteligencji Wielorakich Gardnera w praktyce.
 5. To metoda wykorzystująca poznanie wielozmysłowe, ruch, gest i mimikę w przyswajaniu języka.
 6. To metoda rozwijająca szczególnie dwie podstawowe i niezbędne w komunikacji sprawności: słuchanie i mówienie.
 7. To metoda wykorzystująca liczne i różnorodne pomoce dydaktyczne specjalnie zaprojektowane i dobrane do programu.
 8. To metoda wykorzystywana autonomicznie lub kompatybilnie z podręcznikiem kursowym w opcji programu rozszerzonego.
 9. To metoda od praktyki do teorii, wypracowana na bazie kilkuletnich doświadczeń i praktyki w pracy językowej z dzieckiem.
 10. To metoda wspólnej zabawy, niezapomnianych doświadczeń i odkryć, tak ważnych w pierwszych kontaktach dziecka z językiem obcym.

 

BASEN – czyli jak poczuć się jak ryba w wodzie

Czy można wymienić wszystkie zalety pływania? Na pewno koryguje wady postawy i zwiększa pojemność płuc. Angażuje do pracy wszystkie mięśnie dlatego polecane jest dzieciom jako doskonała forma aktywnego wypoczynku, pomagającą utrzymać sprawność fizyczną i dobre samopoczucie. Ćwiczenia w wodzie nie obciążają kręgosłupa ani stawów, wzmacniają natomiast mięśnie, zwłaszcza grzbietu, które mają nam podtrzymywać kręgosłup. Są znakomitym sposobem na korekcję wad postawy. Pływanie ma korzystny wpływ na układ oddechowy, bo zwiększa się pojemność płuc.

Kto wie, może wśród naszych SOWARDOWCÓW jest przyszła Otylia Jędrzejczak albo Ian Thorpe. Nawet jeśli nie – to dziecięce zabawy w wodzie dają tyle radości, że warto choć raz w tygodniu wskoczyć do basenu.

Założenia Programu Wychowania Fizycznego

Celem programu wychowania fizycznego jest poznanie i rozszerzenie rodzajów aktywności ruchowej, oraz pogłębienie, poszerzenie umiejętności ruchowych, zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych. Program wykorzystuje naturalny ruch fizyczny w celu organizowania pracy mózgu i ciała i oparty jest na idei kinezjologii edukacyjnej, czyli tak zwanej „gimnastyki mózgu”. W konsekwencji:

 • dziecko poszerza własne możliwości intelektualne (pamięć, koncentracja) i fizyczne,
 • wzrasta jego poczucie własnej wartości
 • poprawiają się umiejętności:
  • porozumiewania z innymi,
  • podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie,
  • konsekwencji w dążeniu do celu,
  • redukcji stresu,
  • rozluźniania się.

Program zbudowano w oparciu o elementy:

 • aikido jako, z jednej strony zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych, a z drugiej metody poko-nywania własnych ograniczeń i wzmacniania wiary w siebie,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • gier zespołowych – nauka współpracy w grupie,
 • fitness, z wykorzystaniem bieżni i rowerów – w klasach starszych (V i VI) jako metody poszerzania umiejętności ruchowych, wydolności, wytrzymałości i umiejętności konsekwentnego dążenia do celu.

I. Cele kształcenia

 1. Cele ogólne:
  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej dziecka,
  • rozwijanie postawy wiary w siebie, życzliwości i czerpania przyjemności z samodoskonalenia i pokonywania własnych ograniczeń
  • rozwijanie pozytywnego podejścia do świata, środowiska i własnej osoby.
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  • rozumienie zasad i etykiety,
 2. Cele szczegółowe treści kształcenia i wychowania
  • ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów:
   • ruchowego,
   • oddechowego,
   • krążeniowego,
   • nerwowego,
  • rozwijanie piękna i estetyki ruchu poprzez:
   • gimnastykę podstawową,
   • aikido,
   • taniec,
  • formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowej (ćwiczenia kinezjologiczne),
  • formy ruchu służące wzmocnieniu kondycji fizycznej,
  • poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających dziecku uczestnictwo w for-mach aktywności ruchowej opartych na:
   • grach i zabawach ruchowych z elementami ekologicznej samoobrony,
   • tańcach,
   • grach rekreacyjnych,
   • gimnastyce,
   • lekkoatletyce,
   • grach zespołowych,
   • gimnastyce korekcyjnej,
   • kinezjologii edukacyjnej,
   • sportach różnych (kolarstwo, bieganie, badminton, sporty zimowe),
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
  • wprowadzenie ćwiczeń oddechowych na każdej lekcji wychowania fizycznego, poznanie ich rodzajów i zastosowanie w trakcie różnych form aktywności ruchowej,
  • poznanie podstawowych elementów techniki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, wybranych sportów,
  • marsze, marszobiegi, biegi rozwijające wytrzymałość krążeniowo-oddechową a także inne dostępne cykliczne formy ruchu bez rywalizacji,
  • zabawy i gry ruchowe ze szczególnym uwzględnieniem najchętniej podejmowanych przez dzieci form w ramach aktywności samorzutnej,
  • kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, propozycje spędzania czasu wolnego, z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych,
  • wpajania zasad bezpieczeństwa, współdziałania, respektowania przepisów w trakcie ćwiczeń i zabaw,
  • zasady czystości na codzień oraz zasady higieny związanej z aktywnością ruchową,
  • systematyczna współpraca z nauczycielami-wychowawcami klas I-III, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

II. Baza szkoły

 • sala gimnastyczna z materacami
 • stół do tenisaAikido

AIKIDO nie jest sztuką niszczenia lecz sztuką życia, dobroci oraz miłości natury

Podczas zajęć rekreacyjnych z elementami Aikido dzieci, poprzez zabawy i gry, poznają elementy ruchowe typowe dla treningu Aikido. Zajęcia odbywają się w małych grupach w sali z atestowaną matą o dwóch stopniach twardości, co zapewnia bezpieczeństwo podczas nauki. Program obejmuje naukę podstaw przewrotów i padów, zwroty i obroty ciała oraz poznanie podstawowych technik Aikido.

Zwiększamy również u dzieci zainteresowanie japońską kulturą poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć z origami (sztuka składania papieru) i kaligrafii japońskiej.

Instruktorzy prowadzący zajęcia – którzy sami są rodzicami – mają zarówno wymagane uprawnienia, jak i doświadczenie w prowadzeniu treningów z dziećmi (nikt nie zrozumie zachcianek i kaprysów dzieci jak rodzic)

Intruktor reprezentuje PSA – Polskie Stowarzyszenie Aikido. W ramach programu zajęć dla dzieci przewidujemy egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Egzaminy przeprowadzane są w naszym DOJO lub podczas staży.

 

http://www.aikido.czest.pl/

 

Program dla dzieci

Zajęcia rekreacyjne (2/2,5 godziny zegarowe tygodniowo) z elementami aikido w grupach:

 • dzieci do 6 względnie 7 lat. Dzieci w tej grupie wiekowej pracują nad podstawowymi elementami gimnastycznymi. Zajęcia skupiamy na grach i zabawach, nauce podstawowych, bezpiecznych przewrotów i ćwiczeń potrzebnych do późniejszej pracy.Zadaniem jest: przyzwyczajenie dziecka do otoczenia, pracy w grupie, parze, usamodzielnienie i fizyczne przygotowanie do zajęć w grupie starszej
 • dzieci grup pośrednich. W tych grupach wprowadzamy podstawowe techniki, rzuty i unieruchomienia. Zajęcia są bardziej wyczerpujące fizycznie, wymagamy większej dyscypliny. Zajęcia w dalszym stopniu obejmują gry i zabawy przeplatane z elementami aikido.
 • dzieci ok. 10 – 12 lat. Zadaniem dla tej grupy jest przygotować dzieci do pracy z grupami dorosłymi. Zajęcia przypominają już standardowy trening aikido dla dorosłych z wyłączeniem form niebezpiecznych dla dzieci (twarde pady, silne dźwignie w pełnej kontroli na stawy).
 • dzieci + rodzice/dziadkowie. Cykliczne zajęcia mające na celu poprzez ćwiczenia, gry, zabawy oraz elementy masażu zwiększenie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Ćwiczenia podczas zajęć tak są dobrane, by dorosły stale nie uczestniczący w zajęciach mógł je wykonać bez problemu.

 

Plan Daltoński

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a jego najważniejszym elementem jest harmonia pomiędzy nauczycielem i uczniem. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża do odpowiedzialności za własne działania i polegania na sobie. Budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Elementy planu wykorzystujemy w pracy nad indywidualnymi i zespołowymi projektami.

Ważną cechą charakterystyczną planu są także konferencje lekcyjne. Są to spotkania ucznia bądź grupki uczniów z nauczycielem. Uczniowie na konferencję lekcyjną przychodzą sami z własnej woli lub tez zwoływane są one przez kierownika pracowni na podstawie obserwacji pracy ucznia. W odróżnieniu od tradycyjnej lekcji na konferencjach nauczyciel jest postacią raczej bierną, aktywnością natomiast wykazują się uczniowie; to oni stawiają pytania na które odpowiada nauczyciel, sugeruje odpowiedź bądź też wywołuje dyskusję. Ważne jest także to, że na konferencjach uczniowie nie są oceniani.

 

Psychologia Pozytywna

Możesz dokonać wszystkiego, czego tylko zechcesz możesz zdobyć wszystko, czego zapragniesz możesz zostać każdym, kim zechcesz zostać Robert Collier

Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach natury ludzkiej oraz osobistych atutach jednostek. Uczy, w jaki sposób rozwijać te pozytywne aspekty naszego funkcjonowania, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, rozwój i dobre relacje z otoczeniem. Mówi nam o tym, że ludzie kreatywni, cieszący się życiem łatwiej i szybciej wychodzą z opresji oraz są zdecydowanie mniej podatni na stres. Psychologia pozytywna koncentruje się na tych przesłankach dobrego życia, które stanowią trwałe wyposażenie psychiczne człowieka.

W Akademii SOWARD za pomocą technik i metod rozwoju osobistego, dostosowanych do możliwości uczniów w każdym wieku, uczymy kluczowych umiejętności, które leżą u podstaw psychologii pozytywnej:

 1. jak wieść życie, w którym doświadcza się tyle pozytywnych emocji, ile tylko się da oraz sposobów, jak je wzmacniać.
 2. jak zdobyć umiejętność życia pełnego zaangażowania, pełnego pracy, obowiązków, gdzie czas się nie liczy. Jest to stan szczęścia, kiedy to wykonując jakąś czynność zatracamy się w niej bez reszty i właśnie ona stanowi sens naszej teraźniejszości, gdzie w tym właśnie momencie czas nie ma żadnego znaczenia.
 3. jak wieść życie wypełnione sensem. Jest to związane ze świadomością posiadanych zdolności oraz ich wykorzystywanie do wychodzenia poza własne ograniczenia i służenia czemuś więcej niż sobie samemu.

 

Pedagogika Gestalt

czyli koncentracja na emocjonalnej i poznawczej sferze uczenia się. Polega ono na docieraniu do wychowanka poprzez włączaniu do procesu wychowania i kształcenia jego wartości, postaw i emocji.

W Akademii SOWARD pomagamy w rozwijaniu zainteresowań ucznia, nie krytykujemy jego wartości, pozwolamy mu do pewnego stopnia uczyć się na własnych błędach. Istotą tego podejścia jest zaangażowanie osobowości uczestników zajęć edukacyjnych i towarzyszących im trudności w procesie przekazywania treści nauczania. Celem interakcji jest osiągnięcie równowagi pomiędzy następującymi komponentami procesu kształcenia:

 • treściami i tematem zajęć,
 • ucznia z jego własną biografią, potrzebami fizycznymi, duchowymi i moralnymi
 • oraz umiejętnościami komunikowania się z samym sobą i z otoczeniem (JA) oraz pomiędzy grupą jako całością (MY). Chodzi tu o integrację zarówno w płaszczyźnie egzystencjalnej, jak i w obszarze procesów grupowych oraz o uzyskanie równowagi pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem, słuchaniem i mówieniem, aktywnością i biernością

 

 

Pedagogika Marii Montessorii

daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność oraz pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Źródło: http://nauka.2p.pl/montessori/zalozenia.html

Skip to content