MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

Wymagania edukacyjne dla klas I – VIII

Kl. I
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 1 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. II
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 2 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. III
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 3 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. IV
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 4 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. V
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 5 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. VI
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 6 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. VII
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 7 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Kl. VIII
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych dla klasy 8 szkoły podstawowej –  kliknij tutaj aby pobrać plik.

Skip to content